Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 Chủ đề: “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt”. – Kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể các thầy cô giáo cùng…