Gioi thieu sach tháng 10/2018

bai gioi thieu sach tháng 10 Kính thưa các thầy cô giáo và các em học sinh. Như các em đã biết liên đội ta đang có cuộc thi đọc sách vì tương lai. Vì vậy đến với buổi chào cờ hôm…

Quyết Định Thành Lập Tổ cộng Tác viên thư viện 2018-2019

quyet dinh thanh lap to CTV PHÒNG GD& ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Quảng Phong                               Độc lập – Tự do- Hạnh phúc   Số:     /QĐ- HT                                          Quảng Phong, ngày     tháng 9 năm…