BÁO CÁO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 17-18 THCS QUẢNG PHONG

Tháng Mười 21, 2017 7:30 sáng
         PHÒNG GD&ĐT  THỊ XÃ BA ĐỒN         TRƯỜNG THCS QUẢNG PHONGSố: …./BC-THCS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Quảng Phong, ngày  16 tháng 10  năm 2017

 

BÁO CÁO
 NHIỆM VỤ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2017- 2018

 

–  Căn cứ vào công văn số 259/PGD&ĐT  về thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017 – 2018 của Phòng GD&ĐT Thị xã Ba Đồn;
– Căn cứ vào kế hoạch năm học 2017 – 2018 của trường THCS Quảng Phong;
– Trường THCS Quảng Phong  báo cáo thực hiện các nhiệm vụ  trọng tâm về ứng dụng công nghệ thông tin năm học 2017 – 2018  như sau:
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CNTT NĂM HỌC 2017 – 2018
1. Khái quát chung
* Thuận lợi:
      – Nhà trường có 01 phòng Tin học gồm 25 máy tính có kết nối internet phục vụ cho dạy và học, có 02 máy tính xách tay GV có thể mượn tra cứu tài liệu và dạy các tiết học có ứng dụng CNTT.
     – Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Phòng GD&ĐT Thị xã Ba Đồn; tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng về CNTT và  sử dụng các phần mềm;
– Đội ngũ GV đã có ý thức tự học tự bồi dưỡng để nắm bắt về công nghệ thông tin ứng dụng vào dạy học và quản lý.
* Khó khăn:
–  Nhiều CB, GV, NV chưa am hiểu nhiều về CNTT, chưa vận dụng tốt kiến thức được tập huấn về ứng dụng CNTT vào giảng dạy và quản lý nên việc truy cập, khai thác thông tin, sử dụng các phần mềm còn hạn chế.
– Cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy học ứng dụng CNTT còn hạn chế.
* Giải pháp:
– Từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên nhà trường đã xác định năm học 2017-2018  là năm học tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào dạy học và quản lý nên đã tập trung đầu tư kinh phí để mua sắm thêm máy vi tính, nối mạng để phục vụ cho công tác hoạt động CNTT.
– Tổ chức các chuyên đề soạn giáo án điện tử, yêu cầu sử dụng trình chiếu cho tất cả các giờ dạy của GV trong các hội thi, thao giảng, động viên sử dụng thường xuyên trong các giờ dạy.
– Vận động đội ngũ GV mua máy vi tính, nối mạng để phục vụ soạn bài, truy cập thông tin…
2. Công tác tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện các văn bản về CNTT  của Sở GD&ĐT.
– Lãnh đạo, ban giám hiệu luôn quan tâm tổ chức chỉ đạo, quán triệt xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ ngay từ đầu năm học
– Nhà trường đã triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của ngành về thực hiện nhiệm vụ CNTT; Thông tư số/2009/TT-BGDD ĐT và CV 647/quy chế ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.
3. Công tác xây dựng hệ thống đơn vị chuyên trách về CNTT trong ngành.
– Hiện tại trường đã có nhân viên chuyên trách về CNTT.
– Đ/C: Trần Thị Toan – NV Thiết bị được phân công phụ trách CNTT của đơn vị (L/H: 0944533374, trtoan 1611@gmail.com)
– Đ/C: Nguyễn Đình Bảy giáo viên được phân công làm đầu mối triển khai thực hiện ứng dụng CNTT viết bài và đăng bài lên trang webite của nhà trường tại đơn vị (L/H: 01666810232, dinhbaynguyen@gmail.com)
4. Triển khai kết nối Internet băng thông rộng (cáp quang)
a) Tình hình kết nối Internet tới nhà trường:
– Nhà trường được Tổng công ty Viettel  kết nối Internet cáp quang 3 đường từ năm 2014, và có sử dụng dịch vụ Internet cáp quang của VNPT.
b) Đánh giá hiệu quả chung và kiến nghị của đơn vị:
      – Đường truyền ổn định, đảm bảo phục vụ cho cộng việc của nhà trường.
5. Triển khai hệ thống thư điện tử và website giáo dục
a) Tình hình chung về triển khai hệ thống thư điện tử tại nhà trường:
– Nhà trường đã cử giáo viên đi tập huấn và triển khai hệ thống thư điện tử tại đơn vị .
b) Tình hình triển khai Email với tên miền riêng của của Sở @quangbinh.edu.vn
– Nhà trường đã cử giáo viên đi tập huấn và triển khai Email với tên miền riêng của của Sở (@quangbinh.edu.vn) …
c) Tình hình quản lý, cập nhật thông tin trên website của nhà trường:
– Việc cập nhật thông tin trên website của nhà trường còn ít.
d) Đánh giá hiệu quả chung và kiến nghị của đơn vị:
– Nhìn chung về triển khai hệ thống thư điện tử và website giáo dục tại nhà trường đã đạt được những kết quả nhất định giúp giáo viên, học sinh có thêm kênh thông tin mới về giáo dục .
6. Khai thác, sử dụng và dạy học bằng mã nguồn mở
– Tham gia đầy đủ tập huấn các phần mềm ứng dụng mã nguồn mở qua các hội thảo, lớp tập huấn do ngành tổ chức.
– Đơn vị đã triển khai các phần mềm ứng dụng có hiệu quả.
– Danh sách các phần mềm mã nguồn mở đang sử dụng phổ biến tại các cơ sở GD&ĐT tại địa phương.
    *Phần mềm đã sử dụng: Violet, xét tốt nghiệp,  TKB phần mềm , phổ cập, quản lí nhân sự, quản lý trường học VnEdu và cac phần mềm khác phục vụ cho việc dạy và học.
– Đánh giá hiệu quả chung: tiện dụng, hiệu quả.
7. Tình hình ứng dụng CNTT trong công tác dạy học và triển khai chương trình công nghệ giáo dục và e-Learning
– Thực hiện tốt về việc ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học
– Thực hiện tốt phổ biến, chỉ đạo và triển khai cuộc thi thiết kế bài giảng E-learning của ngành.
– Các biện pháp để khuyến khích giáo viên tích cực ứng dụng CNTT trong giảng dạy: qua đánh giá thực hiện cuộc vận động: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Qua trang thiết bị cho dạy học.
– Liệt kê danh sách các phần mềm, các công cụ được giáo viên sử dụng phổ biến trong các cơ sở GD&ĐT địa phương.
– Đánh giá về số lượng và chất lượng các bài giảng điện tử E-learning mà giáo viên đã xây dựng: Có 6 sản phẩm chất lượng tốt.
8. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý giáo dục
– Tình hình triển khai thực hiện các phần mềm quản lý trong  ngành giáo dục (phần mềm EMIS, EPMIS, VEMIS,  kế toán, phần mềm quản lyus trường học Vn Edu
– Đã và đang triển khai thực hiện các phần mềm được tập huấn.
– Ban giám hiệu thường xuyên chỉ đạo và triển khai hệ thống gửi nhận văn bản qua email báo cáo số liệu trên phần mềm thường  xuyên và cập nhật thông tin trên website của trường.
– Đánh giá hiệu quả chung và kiến nghị: Việc ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý đã thực hiện xong vẫn chưa khai thác hết chức năng công dụng của hệ thống. Phần mềm khó dùng, một số phân hệ quản lý không thực hiện được.
9. Công tác bồi dưỡng về CNTT cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục
– Việc bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về ứng dụng CNTT:Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn của ngành; mở lớp tập huấn về CNTT ở trường.
– Đánh giá hiệu quả chung:
+ Các lớp tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên trong toàn ngành còn ít, chất lượng các buổi tập huấn chưa cao nên việc tiếp thu thực hiện triển khai ở các trường còn nhiều khó khăn. Một số giáo viên chưa thật tích cực thực hiện.
10. Công tác đầu tư mua sắm, sửa chữa thiết bị, hạ tầng cơ sở  CNTT 
a) Tình hình hạ tầng CNTT trường bao gồm:
– Đầu tư, lắp đặt đường truyền Internet;
– Đầu tư phòng máy tính có ứng dụng CNTT (phòng có máy chiếu, máy tính, phần mềm, thiết bị CNTT phục vụ dạy học);
– Đầu tư các thiết bị CNTT khác.
b) Nhu cầu về hạ tầng CNTT trong những năm tiếp theo..
c) Đánh giá hiệu quả sử dụng hạ tầng thiết bị CNTT trường
    – Đánh giá: Việc sử dụng hạ tầng thiết bị CNTT đựơc khai thác và sử dụng tối đa xong trình độ sử dụng còn nhiều hạn chế.
    – Kiến nghị: Các cấp lãnh đạo cần quan tâm đầu tư kinh phí thêm cho cơ sở hạ tầng CNTT, mở các lớp bồi dưỡng tập huấn CNTT cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên trong các nhà trường.
II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CNTT CỦA NĂM HỌC 2017-2018.
– Năm học 2017-2018 cũng là năm học tiếp tục thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chỉ thị 33/CT-TTg, ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực, khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; tiếp tục “đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Trường THCS Quảng Phong luôn củng cố, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chất lượng của đội ngũ, chất lượng giáo dục toàn diện, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất nhà trường, duy trì Trường đạt chuẩn quốc gia , trường THCS Quảng Phong tập trung  đề ra phương hướng năm học 2017-2018 như sau:
1- Cử CB – GV tham gia các lớp tập huấn nâng cao kiến thức  về CNTT do Sở, Phòng GD tổ chức.
2- Tổ chức thi làm đồ dùng dạy học, sản phẩm ứng dụng CNTT trong giảng dạy.
3- Tập trung chỉ đạo tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, tích cực ứng  dụng  CNTT trong dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
4- Tích cực triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên về sử dụng các thiết bị CNTT hiện đại, các phần mềm mới cập nhật
5 – Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục bằng CNTT nâng cao hiệu quả công tác quản lý.
.      6 – Xây dựng kế hoạch sửa chữa, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học ngay từ đầu năm học.
III. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
– Tăng cường CSVC về CNTT cho các trường, mở các lớp bồi dưỡng tập huấn CNTT để GV và HS có điều kiện học tập, tiếp cận sử dụng trang thiết bị hiện đại.

 

   Nơi nhận:                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

  • Phòng GD – ĐT TX Ba Đồn;
  • LưuVT.

 

                                                                                                                                       Trần Nhật Thu                      function